Giới thiệu phần mềm "Từ điển Vạn Hoa"

   Ngôn ngữ là một trong những đặc thù, đặc tính cơ bản của mỗi dân tộc, quốc gia trên thế giới. Nó là phương tiện giao tiếp để các dân tộc, quốc gia có thể gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, nhưng đồng thời nó cũng có thể trở thành rào cản…
  Việc học và nghiên cứu các ngôn ngữ mà bạn thích, bạn cần, sử dụng từ mới, mở rộng vốn từ là một trong những vấn đề khó khăn, đòi hỏi bạn tốn không ít thời gian. "Từ điển Vạn Hoa" - một phần mềm từ điển nhỏ gọn tiện ích với nhiều tính năng đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Hệ thống PINGCOM nghiên cứu xây dựng đáp ứng được nhu cầu nói trên của người học, sử dụng ngoại ngữ. Từ điển Vạn Hoa không những có nội dung từ vựng phong phú, mà còn có nhiều tính năng vượt trội hơn các phần mềm từ điển khác đã có trên thị trường: "Từ điển Vạn Hoa" là bộ phần mềm từ điển trên di động có giao diện thân thiện